Electrician Skills na kailangan mong malaman

Skills na kailangan bilang Electrician.

1. Electrical Installation and Maintenance
2. Safety Knowledge and Electrical Safety
3. Problem Solving
4. Basic Math
5. Teamwork
6. Code of Ethics
7. Customer Service

1. Electrical Installation and Maintenance.
 – isa ito sa kailangang skill bilang isang electrician ay dapat na marunong ka sa:

 • pagbabasa ng plano o electrical plan.
 • paggamit ng mga power tools.
 • pag-install ng mga electrical devices, machines and equipments.
 • pagkukumpuni sa mga electrical devices, machines and equipments.
 • piping o roughing-in and wiring.

2. Safety Knowledge and Electrical Safety

 • ito ay isa sa pinaka-importanting skill ang kaligtasan sa
  pagtatatrabaho, sa sarili, sa gawa at kasamahan sa trabaho. Bilang isang
  elektrisyan ay dapat na alam ito ang electrical safety at kailangan din
  na i-apply ito sa gawa o trabaho. Ang kaligtasan ay ang laging inuna sa
  isip. Kailangan sumusunod sa mga panuntunan pangkaligtasan  base sa
  Occupational Safety and Health Standards at Philippine Electrical Code.

3. Problem Solving.

 • bilang elektrisyan ay dapat marunong mag-lutas ng problema sa
  elektrikal. Ito ay common skill dahil ang troubleshooting ay laging
  kaakibat sa trabaho ng electrician. Kailangan ay marunong sumunod sa
  step by step na proseso.

4. Basic Math.

 • isa din ito sa
  kailangang skill ng electrician dahil gumamit din math sa trabahong ito
  tulad ng Ohms law, computation of loads, pag-estimate at iba pa.

5. Teamwork.

 • ito ay kailangan sa trabaho ang pagtutulungan at pakikisama sa trabaho
  dahil ang trabahong ito ay hindi lang ikaw ang gumagawa. Kailangang
  makipagtulungan sa mga kasamahan sa trabaho. Dahil “two heads is better
  than one”.

6. Code of Ethics.

 • bilang isang electrician ay
  kailangan marunong sumunod, mapagpasensya, makisalamuha, gumalang sa
  katrabaho o nakatataas, at maging propesyonal sa trabaho.

7. Customer Service.

 • ang elektrisyan ay may mga customer kaya kailangan maging propesyonal,
  mahinahon, marunong makipag-usap sa customer o kliyente, maging tapat at
  maasahan para mas dumami pa ang kliyente.

Ang mga skills na ito ay mga importante at dapat na alam ng isang Elektrisyan. Para sa ikauunlad ng sarili at propesyon.


Reminder: Electrical Safety is the first priority of being an Electrician.

Scroll to Top