13 Types of Electrician

Kahulugan ng Elektrisyan.

 • Elektrisyan ay isang propesyonal na tao na nagkukumpuni o gumagawa sa kagamitang elektrikal at iba pang kaugnay sa larangan ng elektrical sa mga bahay, gusali,  komersyal na tablisyemento at iba pa.

Iba’t-ibang uri na trabaho ng Electrician.

 1. Building Electrician
 2. Maintenance Electrician
 3. Residential Electrician
 4. Telecommunication Electrician
 5. Industrial Electrician
 6. Marine Electrician
 7. Electrical Instrumentation Technician
 8. Automotive Electrician
 9. Electro Technical Officer
 10. Security and Fire alarm Electrician
 11. Solar Installer Technician
 12. Electrical Machine Repairer and Rewinder Technician
 13. Registered Master Electrician

1. Building Electrician.

 • ay ang elektrisyan na gumagawa sa mga gusali. Tulad ng pagbabasa at pagsunod ng electrical plan, installation of electrical devices, wiring, rough-in, and troubleshooting.

2. Maintenance Electrician.

 • ay ang nagmemaintain sa mga electrical devices, machines o equipment’s, sa mga wirings, nagkukumpuni at nag-aayos sa mga sirang kagamitang elektrical. Kadalasan ay sila ang in-charge ng electrical preventive maintenance ng mga kagamitang elektrikal sa mga gusali, pagawaan o komersyal na mga establisyemento.

3. Residential Electrician.

 • ang gumagawa sa bahay o tirahan. Nag-iinstall ng mga electrical devices, rough-ins at wiring.

4. Telecommunication Electrician/Technician.

 • ay ang nag-iinstall, nag-aayos at gumagawa sa internet o telephone lines and cables sa mga poste, towers at gusali.

5. Industrial Electrician.

 • ang gumagawa sa mga industrial plants, mines, and factories. Nag-iinstall, nagmemaintain at nag-aayos sa mga electrical contactors, controls, industrial motors at industrial devices, machines and equipments.

6. Marine Electrician.

 • ay ang nag-iinstall, nagwawiring at nangangalaga sa mga kagamitang electrical and electrical systems sa bangka, yate o barko.

7. Electrical Instrumentation Technician.

 • ay ang nag-tetesting, calibrate, install, inspect, repair sa mga manufacturing equipments and monitoring devices. Tulad ng building control systems, refrigeration, heating and airconditioning. Kadalasan ay sila ang nangangalag sa mga measuring at recording equipments sa mga planta, pagawaan o gusali.

8. Automotive Electrician.

 • ang gumagawa, nag-iinstall, nag-aayos, at nangangalaga sa mga kagamitang elektrikal sa mga sasakyan tulad kotse, truck, bus at iba pa.

9. Electro Technical Officer.

 • ay lisensyadong myembro ng engine department ng mga mechant ships ayon sa Section A-III/6 of the STCW Code or The Standards of Training, Certification & Watchkeeping for Seafarers. Sila ang nagpeperform ng electrical duties sa barko tulad ng electrical and electronic maintenance, repairs, diagnosis, installations, testing, motor controls, refrigration/air conditioning, pneumatic, hydraulic controls, at instrumentation sa mga merchant ships.

10. Security and Fire alarm Electrician.

 • ang electrician na nag-iinstall, nag-kukumpuni at nag-aayos sa mga security and fire alarm devices tulad ng CCTV o Closed Circuit Television, security alarms, Fire alarm at smoke detectors, etc.

11. Solar Technician.

 • ay ang nag-aasemble, nag-iinstall at nangangalaga sa solar panels or also known as “photovoltaic (PV)” sa bubong, solar grids at iba pa.

12. Electrical Machine Repairer and Rewinder Technician.

 • ay ang nag-aayos o nagrerewind ng mga electrical machinery tulad ng fans, pumps, compressor, motors at transformers.

13. Registered Master Electrician.

 • ay ang gumagawa sa installation, wiring, operation, maintenance and repair of electrical machinery, equipment and devices, in residential, commercial, institutional, commercial and industrial buildings, in power plants, substations, watercrafts, electric locomotives, and the like.
 • In-charge sa installation or supervisor hanggang five hundred kilovolt-amperes (500 Kva), or six hundred volts (600 V).
 • ang master electrician ng Pilipinas ay RME o Registered Master Electrician sila ay kwalipikado at nakapasa sa pagsusulit ng Professional Regulation Commission.
Scroll to Top